Защо сменяме дограмата?

05/10/2023

За по-добра топлоизолация.

При въпроса за енергийна ефективност и топлоизолация на сградите, особено внимание се обръща на прозорците, защото през тях преминават до 40% от топлинните загуби От 2014г., действащите европейски норми, изискват коефициента на топлопреминаване на прозореца да бъде под 1,4W/m2K. Много важен елемент е стъклопакета, който заема 80% от площта на прозореца. Предлаганите от нас профили на PROFILINK, REHAU и KMG постигат желания ефект от приятен и уютен дом.

За по-добра шумоизолация.

Напрегнатият живот и засилващият се автомобилен трафик ни карат все повече да обръщаме внимание на един сериозен фактор - шума,от който зависи ежедневния ни комфорт и здраве.Един от факторите за спокойна и безшумна среда на обитаване е добрата шумоизолация на фасадата,която до голяма степен зависи от избора на остъкляване,качествено гумено уплътнение на касата,подбор на подходяща комбинация от стъкла,добро уплътнение с монтажна пяна и последващите довършителни дейности.

За по-добра слънцезащита.

Слънцезащитата на едно помещение може да се постигне с няколко различни продукта - външни щори,външни капаци,вътрешни щори и стъклопакети с високоенергийно покритие.