Стъклопакетът е конструкция от две или повече стъкла,между които има въздушно пространство,образувано от различни по размер дистанционери и затворено херметично.За да е с добри технически показатели един стъклопакет трябва да има две степени на уплътнение.Двубариерният стъклопакет се състои от дистанционерна рамка,напълнена с адсорбент/молекулярно сито/,върху която двустранно се полага бутил,служещ като бариера против преминаване на водни пари/първа степен на уплътнение/.Втората бариера е външното уплътнение на пространството между стъклата и дистанционера с полисулфид.При правилно изпълнения стъклопакет не може да проникне вода отвън и не може да се образува конденз между стъклата.Стъклопакетът е 80% от площта на целия прозорец и най-много влияе върху изолационните характеристики на прозореца - топлоизолация U(W/m2K), шумоизолация R(dB),слънцезащита или соларен фактор g(%),светлопропускливост.